Политика по качество

Ръководството на АРЕКСИМ ГАРДЕН ЕООД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на фирмата и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:

Главната цел на ръководството на АРЕКСИМ ГАРДЕН ЕООД е непрекъснато подобрение във всички аспекти на дейността. Способността да постигаме целите си е била и продължава да е възможна благодарение на ефективната работа на нашия екип.

Венера Асенова – Управител