Енергоспестяващи щори - 1 продукта в категорията

Енергоспестяващи щори с термофилм

Arexim Garden предлага енергоспестяващи щори със специален термофилм и ефективна защита срещу слънчева светлина, горещина, заслепяване, UV лъчение. При активно слъчево греене щорите запазват добра видимост навън.

 

Енергоспестяващи щори

Щорите със специални термофилми предлагат ефективна защита срещу слънчевата светлина, като предпазват от горещини, заслепяване и UV радиация, но запазват добрата видимост навън.