Защита за деца

Арексим Гарден ЕООД предлага компоненти, които осигуряват безопасност (child safety) в зависимост от модела щори.


ОписаниеСъгласно европейския стандарт EN 13120 и БДС 13120, фирмите производители на щори са задължени да осигурят безопасност за децата.
Арексим Гарден ЕООД предлага компоненти, които осигуряват безопасност (child safety) в зависимост от модела щори.

При наличие на деца в обекта, където се поставят щори, задължително трябва да се предлагат съответните предпазни компоненти, съгласно приложената снимка.