Компоненти за щори за защита на деца - 1 продукта в категорията

Ние от Арексим Гарден ЕООД като производители на щори сме длъжен да предлагаме компоненти за осигуряване на безопастността на деца. Изпълняваме стрикно наредбите за сигурност и за всички произвеждани от нас модели сме осигурили такива защитни компоненти.

Разгледайте всички модели щори предлагани от Arexim Garden!

Защита за деца

Арексим Гарден ЕООД предлага компоненти, които осигуряват безопасност (child safety) в зависимост от модела щори.