Компоненти за щори за защита на деца - 1 продукта в категорията

Ние от Арексим Гарден ЕООД като производители на щори сме длъжен да предлагаме компоненти за осигуряване на безопастността на деца. Изпълняваме стрикно наредбите за сигурност и за всички произвеждани от нас модели сме осигурили такива защитни компоненти.

Разгледайте всички модели щори предлагани от Arexim Garden!

Защита за деца

Арексим Гарден предлага компоненти, които осигуряват безопасност (child safety) в зависимост от модела щори. Български и европейски стандарт.